Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 alln***** 200 Tokens
2 kupa***** 150 Tokens
3 nori***** 100 Tokens
4 Xxxq***** 50 Tokens
5 balv***** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες νικήτριες

 • Τετάρτη
  (17.04.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  loew*****
 • 3  stev******
 • 4  boss*****
 • 5  toym*****
 • Τρίτη
  (16.04.2019)
 • 1  swee*****
 • 2  CTEP*****
 • 3  kakt*****
 • 4  Artu*****
 • 5  nori*****
 • Δευτέρα
  (15.04.2019)
 • 1  -lya*****
 • 2  nori*****
 • 3  swee*****
 • 4  toym*****
 • 5  kano******
 • Κυριακή
  (14.04.2019)
 • 1  mani*****
 • 2  Tene******
 • 3  nori*****
 • 4  very*********
 • 5  derf******
 • Σάββατο
  (13.04.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  devi******
 • 3  NotY******
 • 4  Zizo*****
 • 5  ezhi*****
 • Παρασκευή
  (12.04.2019)
 • 1  Voya*****
 • 2  Tene******
 • 3  Arth*****
 • 4  Nest*****
 • 5  jery********
 • Πέμπτη
  (11.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  Voya*****
 • 3  head*****
 • 4  stev******
 • 5  spor*****
 • Τετάρτη
  (10.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  kupa*****
 • 3  baaa*****
 • 4  Simo*****
 • 5  Tene******
 • Τρίτη
  (09.04.2019)
 • 1  Tene******
 • 2  Baby*********
 • 3  Arth*****
 • 4  rntk*******
 • 5  Beyo*****
 • Δευτέρα
  (08.04.2019)
 • 1  A260*****
 • 2  Bill*******
 • 3  Supr******
 • 4  rock*****
 • 5  Jdm2*****
 • Κυριακή
  (07.04.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  salt*****
 • 3  Fidd*****
 • 4  RedR******
 • 5  Arth*****
 • Σάββατο
  (06.04.2019)
 • 1  reni*****
 • 2  loew*****
 • 3  SatT*****
 • 4  ston*******
 • 5  Rich*********
 • Παρασκευή
  (05.04.2019)
 • 1  Arth*****
 • 2  para*******
 • 3  reni*****
 • 4  Bill*******
 • 5  WADI*****
 • Πέμπτη
  (04.04.2019)
 • 1  Dadd*******
 • 2  BBC-********
 • 3  Dadd*******
 • 4  Baby*********
 • 5  loew*****
 • Τετάρτη
  (03.04.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Dadd*******
 • 3  Simo******
 • 4  Arth*****
 • 5  loew*****
 • Τρίτη
  (02.04.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  netS********
 • 3  Arth*****
 • 4  Manc*****
 • 5  para*******
 • Δευτέρα
  (01.04.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  Dadd*******
 • 3  Arth*****
 • 4  digi******
 • 5  meta*******
 • Κυριακή
  (31.03.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  sexy*******
 • 3  name*********
 • 4  vers*****
 • 5  Fera*******
 • Σάββατο
  (30.03.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  para*******
 • 3  Beyo*****
 • 4  Abso******
 • 5  BBC-********
 • Παρασκευή
  (29.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Beyo*****
 • 3  nak2*****
 • 4  user*****
 • 5  Abso******
 • Πέμπτη
  (28.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  netS********
 • 3  NotY******
 • 4  BBC-********
 • 5  Abso******
 • Τετάρτη
  (27.03.2019)
 • 1  Beyo*****
 • 2  BBC-********
 • 3  Arth*****
 • 4  Zipp*******
 • 5  Fera*******
 • Τρίτη
  (26.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Beyo*****
 • 3  Supr******
 • 4  Arth*****
 • 5  Alex******
 • Δευτέρα
  (25.03.2019)
 • 1  toym*****
 • 2  para*******
 • 3  Wetp*****
 • 4  seco******
 • 5  totd*****
 • Κυριακή
  (24.03.2019)
 • 1  Fera*******
 • 2  917e****************************
 • 3  Supr******
 • 4  seco******
 • 5  -Vic******
 • Σάββατο
  (23.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Abso******
 • 3  Cpjc*****
 • 4  Blac********
 • 5  reni*****
 • Παρασκευή
  (22.03.2019)
 • 1  917e****************************
 • 2  reni*****
 • 3  -lya*****
 • 4  BBC-********
 • 5  seco******
 • Πέμπτη
  (21.03.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  -lya*****
 • 3  917e****************************
 • 4  Bone*****
 • 5  toym*****
 • Τετάρτη
  (20.03.2019)
 • 1  Past******
 • 2  Lomm*****
 • 3  vict*****
 • 4  Wete*****
 • 5  -Van********
 • Τρίτη
  (19.03.2019)
 • 1  hann*****
 • 2  BBC-********
 • 3  shel******
 • 4  name*********
 • 5  Bone*****

Κανόνες Εκστρατείας

Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το vinefamous.co% θα βραβεύει 5 μέλη καθημερινά (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστωθούν στον λογαριασμό των νικητών του vinefamous.co% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νικητές της κάθε ημέρας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα, με δημοσίευση μόνο των 4 πρώτων χαρακτήρων των ονομάτων χρήστη τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα μπορεί να λάβει κάποια μπόνους ανταμοιβή.

Το vinefamous.co% διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανόνες και το ποσό του επάθλου, στη διακριτική του ευχέρεια.

Το vinefamous.co% διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την καμπάνια στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε ανταμοιβή σε περίπτωση ακύρωσης.